Hodowla kotów brytyjskich

krótkowłosych i długowłosych

Zakątek Kociątek

 

Witam serdecznie w miejscu dedykowanym naszym aktualnym kociakom.

W chwili obecnej – kwiecień 2018 – domu szukają wyłącznie podchowane, dorodne, misiowate starszaki.

Kto więc poszukuje:

długowłosego rudego kocurka

krótkowłosego rudego kocurka

długowłosego kremowego kocurka

krótkowłosego kremowego kocurka

zapraszam do kontaktu.

 

A poniżej filmowe relacje z zabaw naszych rozbrykanych kotów  

 

 

 

Nasza hodowla Futrzaczek PL* zarejestrowana jest w legalnym związku hodowców PZF (Polski ZwiązekFelinologiczny), organizacji z dziesięcioletnią tradycją, funkcjonującą pod auspicjami WCF czyli World CatFederation. Wszystkie nasze kocięta otrzymują prawdziwy pięciopokoleniowy rodowód. Rodowód do niczego nie zobowiązuje Nabywcy, ale jest gwarancją, że hodowla prowadzona jest zgodnie z zasadami wypracowanymi przez „kocich fachowców” – tak, aby kocięta były zdrowe, starannie odchowane i piękne eksterierowo.

UWAGA! Nasza hodowla jest wolna od groźnych kocich chorób – kociej białaczki i kociego AIDS.

 

Ubiegłoroczne mioty (2017)

Mama CYGANKA Futrzaczek*PL

 

Tatuś EMINEM Easy Bella*PL.

Synek Edgar, rudy krótkowłosy 

Synek Emir, rudy krótkowłosy 

Synek Eney, kremowy krótkowłosy 

Synek Egon, kremowy długowłosy 

Synek Essey, kremowy długowłosy 

Córeczka Emma, ruda długowłosa  

 

Wiosenny miot F

Mama WANILKA Futrzaczek*Pl

Tatuś EMINEM Easy Bela*PL

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Wiosenny miot G

Mama ASTRA Futrzaczek*Pl

Tatuś OLIVIER Ariadna*PL

Na poniższych filmikach nasze stadko z miotu E, F i G bryka wspólnie, dając efekt kremowo-rudego tsunami. Jak widać są kicie długowłose i krótkowłose, kremiki i rudzielce. 

Do nowych domków nasze koty trafiają odrobaczone i zaszczepione, wyposażone w komplet dokumentów, wyprawkę i dar boskiego mruczenia.

Wszystkie nasze kocięta mają rodowody Polskiego Związku Felinologicznego (PZF), a z nabywcami spisujemy przyjazne umowy kupna-sprzedaży o następującej treści:

                                                                                           

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY KOTA 

Z HODOWLI FUTRZACZEK

Umowa zostaje zawarta w dniu dzisiejszym w …………………………. pomiędzy Anną i Piotrem Marek,

zamieszkałymi w miejscowości Lisy 2B, 98-277 Brąszewice, tel. 604 484931

kontakt: nasze_kotki@interia.pl       strona: www.kociakibrytyjskie.pl     zwanymi dalej HODOWCAMI

a panem/panią………………………………………………………………………………………………………………….

zam.   …………………………………………………………………………………………………………………………………

tel. …………………………………….e-mail………………………………………………..

zwanym dalej — NABYWCĄ.

Treść umowy:

Przedmiotem transakcji jest kot/kotka rasy BRYTYJSKI KRÓTKOWŁOSY/ DŁUGOWŁOSY, urodzony dnia   ………………………… w hodowli FUTRZACZEK, będącej członkiem Polskiego Związku Felinologicznego,

o imieniu………………………………………., nr rodowodu……………………………………………………………….

w kolorze……………………………………………………………………..zwany w dalszej części umowy kotem.

1) Hodowcy oświadczają, że będący przedmiotem niniejszej umowy kot jest odrobaczony i zaszczepiony (w/g Książeczki Zdrowia Kota), wyposażony w rodowód i książeczkę zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji, stanowi ich własność i pochodzi z ich hodowli Futrzaczek, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten kot i że nie jest on również przedmiotem zabezpieczenia.

2) Strony ustaliły wartość kota na………………. zł., słownie …………………………………………………………………………………………..,  płatne przy odbiorze (w tym zaliczka w kwocie…………..zł) i ustaliły status kota jako wystawowy, pozahodowlany.

3) Hodowca w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność kota określonego powyżej za kwotę określoną w punkcie 2. Jednocześnie informuje, że decyzje odnośnie sterylizacji/kastracji kota, nabywca podejmuje według własnego uznania i w dowolnym terminie. Hodowca nie narzuca obowiązku sterylizacji ani kastracji.

4) Hodowcy wydają zdrowego kota, spełniającego warunki opisane w punkcie l i kwituje odbiór całej należności, jednocześnie informując, że jego hodowla jest przetestowana i wolna od wirusów FeLV i FIV.

5) Nabywca oświadczenie Hodowców przyjmuje i potwierdza, że kota odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji i zobowiązuje się do odpowiedniego żywienia go, utrzymywania, pielęgnacji oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej w przyszłości.

6) Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub schroniska. W razie konieczności rezygnacji z kota, Hodowcy wyrażają zgodę na jego odsprzedanie, pod warunkiem, że Nabywca znajdzie mu odpowiedni dom i poinformuje o tym hodowcę, Nabywca może także nieodpłatnie zwrócić kota hodowcy.

7) Nabywca kota oświadcza, że w razie przeznaczania go do hodowli (rozrodu), Nabywca zostanie członkiem Polskiego Związku Felinologicznego lub innej organizacji, posiadającej międzynarodowy patronat, i uzyska wymagane uprawnienia hodowlane, a także dopłaci …………………………. hodowcom za zmianę statusu kota z pozahodowlanego na hodowlany.

8) Nabywca kota wyraża zgodę na publikację zdjęć zakupionego kota na stronie internetowej hodowli Futrzaczek (o ile zechce je nadesłać).

9) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ustalenia dodatkowe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.

………………………………………………..                                               ……………………………………………..

     Podpis Hodowcy                                                                                           Podpis Nabywcy

Przykładowe maluszki z poprzednich miotów.

Poniżej miot A-duo, bo imiona kociąt zaczynają się na jedną literkę w miocie, literki idą alfabetycznie, a my po odchowaniu miotu Z wracamy do źródeł. Jak ten czas leci…

A niżej przed Państwem nasz pupil z ubiegłorocznego miotu,  CZESIO WIWAT we własnej osobie, który wprawdzie bryka już w Nowym Domku, ale w kategorii Tygrysek Roku był po prostu bezkonkurencyjny:

 

 

 

 

 

 

A poniżej ekipa na literkę Z:

 

 

 

Drapaki.pl - sklep internetowy z drapakami

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!